Frilans med FA-skattsedel    |    Tillgänglig för uppdrag    |    Några klienter:

2016 - Examensarbete

Egna hus i en tät stad

Ett sätt att få villans kvaliteter i en låg, tät och flexibel bebyggelse

2015 - Advanced Architectural Design, Master studio

Hamnen 22

Groupwork with Marcus Svedlund

2015 - Sustainable Urban Landscape

Mossgrid proposes to make Norway a survivor of the next global crisis

2015 - Climate Smart Architecture

Different aspects of sustainability tried out in Malmö.

Groupwork with Wendy Ho, Katrín Pétursdóttir & David Svensson

2014 - Praktik på Fredblad Arkitekter

Lägenhetshus i Mölndal - Jag ritade detta för att undersöka den maximala uthyrbara ytan som detaljplanen tillät.

2014 - Vunnen tävling som jag medverkade i under praktik på Fredblad Arkitekter

Församlingshem för Svenska Kyrkan i Ljungby

Havsbadkarhotell

Kandidatprojekt där exklusiva badkar överbryggar barriärer

Ta ett dopp i Öresund från ditt hotellrum tillsammans med din partner. Sträck ut dig på sängen och beskåda Danmark genom panoramafönstret. Vandra längs Landborgspromenaden och stanna upp vid hotellet för en fika. Se ut genom byggnadens naturfönster under huskroppen där utsikten ramas in och blir kraftigare. Träna dig stark och frisk vid utegymmet eller spring upp och ned för alla trappor. Sitt i en soffa vid den öppna spisen en regnig höstkväll och drick en whiskey med en vän. Gå från stationen uppför backen och ta en to-go-kaffe på vägen till jobbet. Ät dagens lunch på restaurangens uteservering och lukta på Rosenträdgårdens blommor. Bosätt dig i kvarteret bakom hotellet och låt barnen springa till lokalbutiken för att köpa ägg på morgonen. Lyssna på vattnet som rinner genom ravinen, förbi den gamla hästkastanjen, och titta på alla kaniner som skuttar runt.

2014 - Bachelor project

Havsbadkarhotell - Kandidatprojekt där exklusiva badkar överbryggar barriärer

2013 - Fourth semester project

Teater - 200 besökare, extern lokal, god relation till sin omgivning

Lilla Råby - möjlighet att växa

Gestaltningsförslag av Holtenäs Löttiger Märkel

Planområdet ligger i södra Lund precis norr om den tungt trafikerade Södra vägen och i nära kontakt med studentområdena Parentesen, Gylleholm, Smålands nation, Ulrikedal samt Studentlyckan. De omkringliggande områdena har en varierad byggnation med allt ifrån höga punkthus till villor och kolonilotter. Stora delar av området uppfattas i dagsläget som otrygga, inte minst om nätterna, och är i behov av ett större flöde människor och fler ögon riktade mot stråken.

Lilla Råby är tänkt som ett tätt och småskaligt bostadsområde med blandade funktioner såsom idrottsanläggningar, matbutik och kulturcentrum som lockpunkter. Bostäderna är inspirerade av områdena Borneo Sporenburg i Amsterdam (West 8) och Centre Village i Winnipeg, Kanada (5468796 Architecture). Främst rör det sig om smala huskroppar med 2 till 3 våningar och sadeltak samt platta tak som fungerar som gröna terrasser. Genom att erbjuda dessa takterrasser samt de slutna innergårdarna skapas privata och tryggare zoner där barn enklare kan leka fritt utan föräldrarnas konstanta uppsikt. Senare kan de ta klivet ut i de halvoffentliga och offentliga zonerna.

Förutom bostäder innefattar förslaget ett antal andra funktioner som ett Kulturcentrum med ett mini-bibliotek, utställningshall och lokaler för olika ändamål. Ovanför Kulturtorget breder en takstruktur ut sig och binder samman byggnaderna och skapar ett spännande ljusinsläpp för besökarna.

EOS-hallen behålls men får en ny entré mot väst. I anslutning ligger en matbutik som flyttats från Studentlyckan och ovanpå denna ligger en fotbollsplan av konstgräs. Gatuköket Meriten flyttar in i ny lokal med liknande placering. Förskolan Arken har fått en ny tomt och byggnad söder om Hardebergspåret. Kroppen omfamnar en halvt sluten innergård och har ett grönt tillgängligt tak med en flack lutning som kan användas för såväl lek som odling.

Arkiv- och Kastanjegatans hastighetsbegränsning sänks från nuvarande 50 km/h till 30 km/h, de utrustas också med tydligare och säkrare övergångsställen med farthinder som saktar ner fordonstrafiken såväl innan som efter övergångsställena. Förbindelsen mellan Studentlyckan och Ullrikedal förbättras och det mindre stråket mellan Smålands nation och Parentesen får ett ansiktslyft och förbättrad belysning. Inne i själva området är endast gång och cykeltrafik tillåtet och den enda infarten för biltrafik är belagt i söder vilket leder till det underjordiska garaget under EOS-hallen och matbutiken.

Ett antal av bostäderna är bokaler där bottenvåningen fått en ökad takhöjd. Då behovet av kommers ser begränsat ut i dagsläget kan dessa användas som bostäder men redo att konverteras då behovet växer. Lilla Råby är en tät men samtidigt öppen stadsdel och här ges stora möjligheter för såväl barn, kreativitet och kommers att växa.

2013 - Fifth semester project

Lilla Råby - Gestaltning av stadsdel utifrån program

Grupparbete med Ludvig Holtenäs & Axel Svensson Löttiger

2013 - Fourth semester project

Minibibliotek - Ett tillfälligt bibliotek i Malmös Bo01

Pararbete med Nicklas Ivarsson

2012 - Third semester project

Genombrottet - Skapa en cykel & gånggenomfart genom ett kvarter i Lund

2012 - Third semester project

"Create a sitting device"

Kvarteret Staren

Färgsättning av seniorboende i Kumla

Ett uppdrag jag fick som praktikant på White Arkitekter i Örebro var att färgsätta detta seniorboende i Kumla. Jag och min handledare Anders Ejdeholt visade upp dessa två förslag för ortens stadsarkitekt, och de valde (tyvärr) att gå vidare med det blekare förslaget i ljusa grå, gula och aprikosa toner. Detta förslag gjorde jag skarpa bygghandlingar på och det kommer att bli verklighet.

Huskroppen delas visuellt upp i fem mindre delar samt ett trapphus. På detta sätt bryts känslan av ett enda massivt hus och i stället skapas en gata med större variation. Färgerna på sektionerna är nedtonade och lugna i varma nyanser medan fönster och dörrar går i en grågrön ton som harmoniserar fint med fasaden. Även bottenvåningen delas upp genom att använda två olika kulörer på granitkeramiken. Trapphusets putsfasad är färgad svart för att synliggöra dess placering och för att få in ännu ett vertikalt element i byggnaden. Dess dörrparti är av ek.

Jag ombads också att fundera kring dekor på ena gaveln och lekte då med idén om att spinna vidare på kvartersnamnet "Staren" och göra väggen som en dekorativ information om denna art. Och så gjorde jag några andra förslag också, vissa mer genomförbara än andra. Se nästa sida.

2012 - White Arkitekter

Kvarteret Staren - Utvändig & invändig färgsättning

Gråbygget

vitt + svart

Som ett ufo från en annan värld landar denna friggebod i vår natur för att erbjuda en rekreationell tillflyktsort för stillhetstrånande människor. I sitt enplansläge uppfyller den kraven för den bygglovsbefriade friggeboden med sina maximala 15m2 och 3 meters nockhöjd. I detta läge kan brukaren nyttja ett litet rum och kök med tillhörande toalett, allt på 10m2, samt ett kringslutande däck.

Vid behov kan det yttre skalet vevas upp med en skruvkonstruktion och ännu en våning skapas som kan nyttjas som sovplats, umgängesplats eller meditations och reflektionsrum. Möbler skulle kunna bäras upp, eller så väljer man att slå sig ner på den mjuka persiska mattan som skulle kunna täcka det tolv kvadratmeter stora golvet. Men glöm inte att veva ner rummet fort som attan när myndigheterna är på intågande!

Det inre skalet är byggt på klassiskt vis med regelstomme medan det yttre skalet är en sandwichkonstruktion där isolering pressats mellan två skivor för att få ner vikten och öka styvheten.

Man kan tänka sig gråbygget på en kolonitomt i närheten av en stad eller som ett gästhus till sommarhuset, eller som en eremitgrotta på en bergstopp eller varför inte sakta drivandes på en älv?

2012 - Second semester project

Woodhouse - Design a "Friggebod"

(maximum 15m2 and 3m high) and build a wood modell in 1:10

Radhus på höjden

Urban Compact Living | 6 våningar, 16 lägenheter och 16 trädgårdar

Kvarteret Kråkelyckan är beläget i Centrala Lund mellan Clemenstorget och Allhelgonnakyrkan. Tomten gränsar till en brandvägg i nordostlig riktning och har förutom det fritt i resterande riktningar.

Byggnaden är tänkt för människor som vill bo i staden men ta del av grannsämjan och trädgårdspåtandet som annars kan vara svårt att kombinera med urbana lägenheter. Grundkonceptet är en terrasslösning där loftgångar framför trädgårdarna är de enda ingångarna till lägenheterna. De spontana möten är vad jag eftersträvat när jag ritat huset.

Uppifrån och ned finner vi en gemensamhetslokal med fullt utrustad kök, ett stort multifunktionsrum med fantastisk utsikt samt en bastu med tillhörande omklädningsrum, duschar och toaletter. De fyra våningarna inunder är terrasser innehållandes fyra lägenheter per våning. Varje lägenhet består av en grundmodul som utökas ju längre ner man kommer. På bottenvåningen finns framför allt en affärslokal som skulle kunna fungera som café för alla gående och cyklandes människor som dagligen trafikerar gatan. Förutom detta finns cykelrum och separat ingång till trapphuset för de boende. I källaren finns tvättstuga, förråd och pannrum.

De vertikala kommunikationerna består av en utanpåliggande trappa samt ett hisshus. Detta innebär alltså att man går utomhus för att ta sig in och ut ur sin lägenhet.
Kvarteret Kråkelyckan kommer bli lugnt, grönt och lummigt.

2012 - Second semester project

Urban Compact Living - Verticaly stacked Townhouses

Smala Huset

En bostad med gröna fingrar | 128m2 med 56m2 tomt

Uppgiften "Smala Huset" gick ut på att rita en bostad på en smal tomt i centrala Lund. Uppgiften löstes i par då varje smal tomtplats hade en lika smal granntomt. Vi skulle vi rita varsitt hus, så frågan var hur mycket vi skulle samarbeta. I mitt och Petter Nilssons fall bestämde vi oss för ett minimalt samarbete och lät respektive hus tala sitt eget språk.

Jag skriver att min bostad har gröna fingrar och det var det första jag bestämde för detta projekt. Jag ville experimentera med gröna tak och rita ett hus där trädgården flyttats upp på taket. Trädgården är tänkt att användas både rekreationellt men även praktiskt för matproduktion.

Husets norrsida är relativt stängd och återhållsam med små fönster och tjocka väggar. Detta för att läcka minimalt med värme ut mot den kalla sidan. Södersidan däremot är helt täckt av glas då hela bakre delen av bostaden fungerar som växthus. Även detta för att maximera användandet av solen för odling.

På det översta taket samlas regnvatten in och lagras i en tank för att bevattna odlingarna under torra sommarmånader. Detta i kombination med att jord och växter suger upp regnvatten och ger ifrån sig det i form av ånga kommer minimera husets påverkan på stadens dagvattensystem. Därutöver bidrar det även till ett bättre mikroklimat, det ökar den biologiska mångfalden, det dämpar buller och det isolerar.

Bottenplanen är väldigt öppen där hall och badrum kommer först för att sedan ersättas med vardagsrum i mitten av huset och ett mycket ljust kök intill växthuset. De olika våningarna sammanbinds med en spiraltrappa på husets insida samt en trappa utanpå huset för att ta sig direkt från trädgården på bottenplanet till trädgården på taket.

Andra våningen innehåller tre sovrum, en liten toalett och en hall vars dagsljus släpps in från taket längs med väggen. Den sista våningen har endast ett rum vars fönster vetter åt norr, öster och söder där man kan sitta och filosofera bredvid den prunkande trädgården.

Rent estetiskt sett ser huset relativt traditionellt ut och speciellt fasaden mot gatan. Detta är ett medvetet drag då jag, som ny inom arkitekturvärlden, vill lära mig lite regler och standarder innan jag tar ut svängarna med mer avancerade nyskapande former. Jag tror på det gamla talesättet att man "måste lära sig reglerna för att bryta mot dom".

2011 - First semester project

The Thin House